Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Whac a bad mole

Tags: nảy bật, tìm và diệt, đánh bom, tàu thuyền, tương tác, chạy trốn, cô tiên, kinh dị, đập đầu, hài hước, hành động


Bad girls go everywhere? Give Paris, Lindsay and Britney a lesson. Aim and hit them when they come out. Do not hit Justin and Cameron as you will lose points.
Chỉ dẫn:
Mouse to aim and click.
Hãy cho: Paris, Lindsay và Britney - những cô gái nổi tiếng nhưng đầy tai tiếng của chúng ta một bài học đi nào. Đừng gõ vào đầu Justin và Cameron nếu không bạn sẽ bị trừ điểm.
Chỉ dẫn:
Dùng chuột để điều khiển
Cô Gái Xấu đi ở Khắp Mọi Nơi ?
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất