Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Water Ball Jumper

Tags: trở ngại, quả banh, nhảy cao, chướng ngại vật, thiếu nhi, trẻ em, thử tài


Move the water ball to reach the goal without hitting any obstacles like cactus, stones, and gap. Use Arrow Keys to move the water ball.
Chúc bạn thật nhiều niềm vui khi chơi game Đưa bóng lên cao 2 (Water ball jumper) tại website chơi game vui hay nhất.
Di Chuyển Bóng Nước để đạt được Mục Tiêu Mà Không Cần Nhấn Bất Kỳ Chướng Ngại Vật Như Cây Xương Rồng , đá, Và Khoảng Cách .
Move the water ball to reach the goal without hitting any obstacles like cactus, stones, and gap.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất