Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Wall E - Similarities

Tags: câu đố, kinh điển, trí tuệ


Identify the similarities in the two different images and click the similar object to get it confirmed. You get 50 points for every click that is correct and lose 25 points for every click that is wrong. This game is played with mouse only.
Xác định Những điểm Tương đồng Trong Hai Hình ảnh Khác Nhau Và Click Vào đối Tượng Tương Tự để Có được Nó Xác Nhận.
Identify the similarities in the two different images and click the similar object to get it confirmed. You get 50 points for every click that is correct and lose 25 points for every click that is wrong.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất