Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Varmol Mayhem

Tags: ô tô, bóng bay, trái cây, bán hàng, giải cứu, bắn tỉa, bạo lực, giáo dục, thú vật, động vật, bạn gái, chăm sóc thú


Hit all the vermen that pop up out of the garden. Careful, some need hit multiple times. Use Mouse to interact.
Hit all the vermen that pop up out of the garden. Careful, some need hit multiple times.
Chỉ dẫn:
Dùng Mouse để điều khiển.
Mục tiêu của bạn là trong thời gian giới hạn đập trúng càng nhiều con quái vật càng tốt bằng chiếc chổi thần kỳ của mình. Have fun!
Chỉ dẫn:
Dùng chuột để điều khiển.
đạt Tất Cả Các Vermen Mà Bật Lên Ra Khỏi Vườn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất