Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Undead End

Tags: hanh dong, chụp hình, hành động, shoot em up, thu thập các, thể thao, bắn súng


Collect keys, weapons and shoot your way through the land of the madness! Arrow Keys - Move. Spacebar - Jump. Z, X - Use Weapon. A - Open doors / Perform Action.
Thu Thập Các Phím , Vũ Khí Và Bắn Theo Cách Của Bạn Thông Qua Các Vùng đất Của Sự điên Rồ !
Collect keys, weapons and shoot your way through the land of the madness.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất