Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Ultimate Potato

Tags: hanh dong, danh nhau, chiến đấu, hành động, shoot em up


Fight for your life as you fall of the edge of a very tall building! WASD keys to move. Mouse to aim and shoot. 1-8 to switch weapons.
đấu Tranh Cho Cuộc Sống Của Bạn Khi Bạn Rơi Của Các Cạnh Của Một Tòa Nhà Rất Cao!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất