Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Trượt ván rượt đuổi

Tags: trượt ván, thể thao


Bạn phải giúp Scooby và Shaggy thoát khỏi sự bám đuổi của Roller Ghoster bằng khả năng trượt ván của mình trong khu giải trí. Hãy chú ý luôn giữ khoảng cách xa với Roller Ghoster.

Sử dụng  và  để chơi game.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất