Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Trốn khỏi tù giam - Stealth Bound

Tags: vượt ngục, hành động, truy bắt


Bạn đã bị bắt giam mặc dù bạn là người vô tội. Cuối cùng bạn quyết định trốn thoát khỏi nhà tù...

Sử dụng  di chuyển,  tương tác.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất