Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Trick or treat

Tags: tìm và diệt, băng giá, bóng rổ, trượt ván, xe tải, vẽ tranh, tìm đường, ô tô, thu thập, trở ngại, thể thao


Grab the candy from the houses, but watch out for other kids that will take your candy.
Chỉ dẫn:
Arrow Keys - Walk.
Spacebar - Ring the door bell.
Lấy Kẹo Từ Các Ngôi Nhà , Nhưng Xem Ra Cho Những đứa Trẻ Khác Sẽ đưa Kẹo Của Bạn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất