Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Tranh giành lãnh thổ

Tags: chiến thuật, dàn trận, hành động


GAME TRANH GIÀNH LÃNH THỔ  SỬ DỤNG KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO QUÂN ĐỘI CỦA BẠN GIÀNH CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ ĐẦY ÁC LIỆT NÀY ĐỂ THỐNG TRỊ THẾ GIỚI.LÀ MỘT TRONG NHỮNG GAME FLASH DÀN TRẬN ĐƯỢC ƯA THÍCH TRÊN VUIGAME

Sử dụng khả năng lãnh đạo quân đội của bạn giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt lãnh thổ đầy ác liệt này để thống trị thế giới.

Dùng  để chọn lâu đài - điều quân - nâng cấp,  để bỏ chọn.


Capture and defend all castles of the worldwide kingdom.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất