Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Toy Cars

Tags: dua xe, bong bóng, ô tô, bóng bay, tương tác, bán hàng, khủng bố, xe tải, đi bàn, vui vẻ, xe hơi, đua xe, xe ôtô, vui nhộn, kinh điển


Your car is red colored and you must take part in a rally between radio modelers. The rule is simple - the one who finishes first is the winner. Each round is consist of five laps. Left / Right Arrow Keys - Steering wheel. Up Arrow Key - Accelerate. Down Arrow Key - Brake.
Xe Của Bạn Là Màu đỏ Và Bạn Phải Tham Gia Một Cuộc Biểu Tình Giữa Modelers Radio .
Your car is red colored and you must take part in a rally between radio modelers. The rule is simple - the one who finishes first is the winner. Each round is consist of five laps.
Take part in a rally between radio modelers. The rules are simple - the one who comes to the finish first is the winner. Every round consists of five laps.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất