Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Tomb Trapper

Tags: bóng bay, chim cánh cụt, siêu nhân, cô tiên, tên lửa, nảy bật, khủng bố, khiêu vũ, câu đố, trở ngại, kinh điển, trí tuệ


Slide boxes around in the tomb and try to trap the enemies. Careful not to leave corners open. Use Arrow Keys to interact.
Slide boxes around in the tomb and try to trap the enemies. Careful not to leave corners open.
Chỉ dẫn:
Use Arrow Keys to interact.
Trượt Hộp Xung Quanh Trong Ngôi Mộ Và Cố Gắng để Bẫy Kẻ Thù.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất