Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Tôi Là Một Lừa đảo Ai điên

Tags: hành động, robot, trở ngại


Chơi Như Một điều ác, điên Trí Tuệ Nhân Tạo Giả Mạo !
Infiltrate facilities and hack Mainframes to take over the entire world. Choose between violent and pacifist approaches, and pick any combination of 25 powerful upgrades.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất