Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Tiến lên Hopy - Hopy Go Go

Tags: hành động, phiêu lưu


Sắp đến ngày được đăng quang lên ngai vàng, nhưng thật không may cho chú khủng long Hopy là những kẻ xấu đã lập âm mưu sẵn và chiếm mất ngai vàng của Hopy. Bãn hãy giúp Hopy một tay trong cuộc phiêu lưu đòi lại ngai vàng của mình nhé!

Sử dụng  để di chuyển,  để phun lửa.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất