Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Thoát khỏi hầm mỏ - Dark Mine Escape

Tags: giải thoát, hành động, phiêu lưu


Trong thời gian thiên tai xảy ra, hầm mỏ đã bị đóng cửa. Những nhà nghiên cứu đến đó thăm dò các loại khoáng sản, nhưng họ không tìm ra gì. Thay vào đó họ đã đào sâu vào bên trong mỏ và không tìm được lối ra. Bạn hãy giúp họ thoát khỏi nơi này bằng cách giải câu đố nhé.

Sử dụng  chơi game.

TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất