Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Thợ mỏ tìm đường 2 - Pick and Dig 2

Tags: thợ mỏ tìm đường, tìm đường, hành động, phiêu lưu


Hình ảnh trong gameHình ảnh trong game Thợ mỏ tìm đường 2 Các bài bạn phải vượt qua.
Giúp người thợ mỏ tới được cánh cửa.
Cố gắng ghi điểm cao nhất mỗi bài để lưu bảng vàng.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất