Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Thợ Săn Lỗi – Sự Sống Còn

Tags: chụp hình, hành động, shoot em up, thể thao, bắn súng


Bạn Là Thợ Săn Lỗi .
You are Bug Hunter. Its your job to destroy dangerous bug mutants. Kill insects and earn money. Buy new weapons and upgrades.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất