Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game The robot

Tags: đánh nhau, tìm và diệt, khiêu vũ, khủng bố, bạo lực, vẽ tranh, đường phố, tìm đường, bắn em lên, hành động, quái vật, robot


The robots defeated people. And maybe none of the people survived. But this robot is programmed to find them for peace purpose. Go through the worlds and fight with mutants and evil robots.

Các Robot đánh Bại Người .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất