Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game The amazing spiderman

Tags: chạy trốn, cô tiên, băng giá, bóng rổ, nhà hàng, ma quỷ, bắn tỉa, quân đội, khéo léo, phiêu lưu, thu thập, hành động


You must make it to the end of each level by collecting T-shirts. Don't fall below and Web your way wisely. Goodluck!
Chỉ dẫn:
Dùng chuột để điều khiển.
Người nhện có nhiệm vụ phải tìm lại số áo phông của một cửa hàng bị kẻ gian đánh cắp.
Chỉ dẫn:
Dùng chuột để điều khiển.
Bạn Phải Làm Cho Nó Vào Cuối Mỗi Cấp Bằng Cách Thu Thập áo Thun .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất