Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game The Mini Jump Game

Tags: dua xe, thăng bằng, kho báu, giáng sinh, khiêu vũ, đường phố, trái cây, mạo hiểm, tàu thuyền, vui vẻ, kinh điển, vui nhộn


Run and jump into the MINI Convertible without hurting yourself too badly. Running: Press the "H" and "J" keys in rapid succession. The faster you press them, the faster you run. Jumping: Press your space bar. The longer you hold the space bar down, the higher your jump angle will be.
Run and jump into the MINI Convertible without hurting yourself too badly.
Chỉ dẫn:
Running: Press the "H" and "J" keys in rapid succession. The faster you press them, the faster you run.
Jumping: Press your space bar. The longer you hold the space bar down, the higher your jump angle will be.
Chạy Và Nhảy Vào Chuyển đổi Mini Mà Không Làm Tổn Thương Quá Nặng .
Run and jump into the MINI convertible without hurting yourself too badly. You have 10 jumps per round. Scoring for each jump is based on: how far away from the car you take off, how many collisions you have with the MINI, whether or not you worked a trick into your jump and whether you actually landed successfully.
Run and jump into the MINI Convertible without hurting yourself too badly.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất