Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game The Lord of the Harpoon

Tags: thanh kiếm, giáo dục, băng giá, xếp hình, trực thăng, trí nhớ, xe mô tô, trang phục, câu cá, thiếu nhi, trẻ em


Feed your wife and don't let her die in starvation! LEFT and RIGHT ARROW keys to move boat left and right UP and DOWN ARROW keys to angle harpoon SPACE or Left click to shoot
Feed your wife and don't let her die in starvation!
Chỉ dẫn:
LEFT and RIGHT ARROW keys to move boat left and right UP and DOWN ARROW keys to angle harpoon SPACE or Left click to shoot
Nuôi Vợ Của Bạn Và Không để Cho Cô ấy Chết Trong Nạn đói!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất