Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game The Kill Kar

Tags: dua xe, thể thao, đua xe


An awesome top-down car game.Use the Arrow keys to drive the car and hit all of the targets in the set time limit. Do not hit any bombs or spike poles. Collect health and life points. Arrow Keys- To move Spacebar- Handbrake
Xe Tuyệt Vời Từ Trên Xuống Game.use Các Phím Mũi Tên để Lái Xe Và Nhấn Tất Cả Các Mục Tiêu Trong Thời Hạn Quy định .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất