Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game The Explorer 01

Tags: mouse skill, xếp hình, mạo hiểm, giáng sinh, băng giá, tàu thuyền, trực thăng, trái cây, bạo lực, chướng ngại vật, trở ngại, thiếu nhi, trẻ em


The Explorer 01 mission is exploring underground cave to find any artifacts left behind by the aliens. The Explorer can move easily because of its light weight and anti gravity equipment. However its also very fragile and only the best remote techs, like you, should operate it. Use Mouse to interact.
The Explorer 01 mission is exploring underground cave to find any artifacts left behind by the aliens. The Explorer can move easily because of its light weight and anti gravity equipment. However its also very fragile and only the best remote techs, like you, should operate it.
Chỉ dẫn:
Dùng Mouse để điều khiển.
01 Nhiệm Vụ được Nhà Thám Hiểm Khám Phá Hang động Ngầm để Tìm Thấy Bất Kỳ đồ Tạo Tác Lại Phía Sau Bởi Những Người Ngoài Hành Tinh .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất