Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game The Call

Tags: hanh dong, kinh dị, xếp hình, khủng bố, trái cây, chim cánh cụt, bắn tỉa, giải cứu, siêu nhân, hành động


Here comes the action priest! Jump on the pillars and throw holy water at the evil ones. Arrows Keys - Walk / Duck / Climb on candlesticks, Spacebar - Jump. CTRL - Throw holy water.
Here comes the action priest! Jump on the pillars and throw holy water at the evil ones.
Chỉ dẫn:
Arrows Keys - Walk / Duck / Climb on candlesticks,
Spacebar - Jump.
CTRL - Throw holy water.
ở đây Có Linh Mục Hành động !
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất