Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Thám hiểm lòng đất 3

Tags: trở ngại, đang bay, bay lượn, chướng ngại vật, hành động, nhập vai


Lòng đất đầy những thứu nguy hiểm. Bạn phải điều khiển robo xuống thám thính trước khi để con người xuống.

Dùng di chuyển


Chủng Tộc Thông Qua Trục Than Như Bạn Tránh Chướng Ngại Vật , Chạy Qua Các Nút Bấm , Và Tránh Dung Nham .
Race through coal shaft as you dodge obstacles, run over buttons, and avoid the lava.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất