Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Tank hành động

Tags: bắn em lên, bắn súng, lái xe, trở ngại, xe tăng, shoot em up, thể thao


Những nhiệm vụ chỉ có chiếc tank này mới có thể hoàn thành. Bạn có muốn thử?

Di chuyển , bắn


Chuẩn Bị Cho Mình để Làm Chủ Các Bài Hát đá.
Master the rocky tracks and destroy the enemy soldiers and their vehicles.
Prepare yourself to master the rocky tracks. Move or simply blow up things in your way. And to destroy the enemy soldiers and their vehicles!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất