Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Tactics 100 Live

Tags: hanh dong, danh nhau, chien thuat, chiến lược, chiến đấu, giết chết, hành động, lần lượt dựa


Build your own army of different fighting units that fit your fighting style and send that army into battle. The way you attack affects the outcome. You can attack from high ground, at point blank, among others. Good luck! Mouse - To interact.
Xây Dựng Quân đội Riêng Của Các đơn Vị Chiến đấu Khác Nhau Phù Hợp Với Phong Cách Chiến đấu Của Bạn Và Gửi Rằng Quân đội Vào Trận Chiến .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất