Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Super Robot Monkey Team Hyper Force Go!: Monkeys Mobilize

Tags: hanh dong, danh nhau, ban sung, tìm đường, bóng bay, ma quỷ, chế nhạo, kho báu, đánh bom, thăng bằng, nảy bật, chữa cháy, hành động, lái xe, thể thao, bắn súng


To prevent Chiro and the Super Robot from failing his latest attempt to control the Shuggazoom City Arrow keys - To move. Space bar - To shoot. Crtl - To launch rockets.
To prevent Chiro and the Super Robot from failing his latest attempt to control the Shuggazoom City
Chỉ dẫn:
Arrow keys - To move.
Space bar - To shoot.
Crtl - To launch rockets.
để Ngăn Chặn Chiro Và Super Robot Từ Không Nỗ Lực Mới Nhất Của Mình để Kiểm Soát Thành Phố Shuggazoom
To prevent Chiro and the Super Robot from failing his latest attempt to control the Shuggazoom City
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất