Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Super Mom Angelina

Tags: food serving, cô gái, phục vụ thực phẩm, bạn gái, nấu ăn


Help super mom Angelina Jolie take care of all children, offering them the food they want to eat. This game is played with mouse only.
Giúp Siêu Mẹ Angelina Jolie Chăm Sóc Của Tất Cả Các Trẻ Em, Cung Cấp Cho Họ Thực Phẩm Họ Muốn ăn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất