Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Super Mario World X

Tags: hanh dong, danh nhau, mario, chiến đấu, hành động


A multiplayer fighting version of arcade game mario. Player 1: Arrow Keys - Move. <>, ? - Hit. Player 2: W, A, S, D - Move. Q, E - Hit.
Một Phiên Bản Chiến đấu Nhiều Của Arcade Game Mario .
A multiplayer fighting version of arcade game mario.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất