Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Super Mario Boat Bonanza

Tags: mario, thu thập, bạn gái, chăm sóc thú


Control Mario and his boat. Collect coins and green mushrooms. Watch out for the enemies like the piranhas, skeleton birds and bomb balloons. Use Arrow Keys to interact.
Kiểm Soát Mario Và Thuyền Của ông.
Control Mario and his boat. Collect coins and green mushrooms. Watch out for the enemies like the piranhas, skeleton birds and bomb balloons.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất