Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Super Castle Quest: Part 1

Tags: hanh dong, danh nhau, hành động, phiêu lưu


Get off your lazy butt and get to slaying some demons, whippersnapper! Left/Right - Move. Up - Jump. A - Attack. S - Change Weapon. Walk past a tombstone to save your game.
được Mông Lười Biếng Của Bạn Và Nhận được để Giết Một Số Ma Quỷ, Người Tầm Thường Hay Xen Vào Chuyện !
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất