Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Stuart

Tags: trang phục, giáo dục, đánh nhau, kho báu, kinh dị, trực thăng, khủng bố, siêu nhân, lái xe, xe hơi, động vật, hành động


You are Stuart Little in this racing game, use weapons to stall your opponents.
Chỉ dẫn:
Arrow Keys - Drive.
Spacebar - Fire Weapons.
Bạn Stuart ít Trong Trò Chơi đua Xe Này , Sử Dụng Vũ Khí để đứng đối Thủ Của Bạn .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất