Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Stickman madness 3 stronghold

Tags: tương tác, cô tiên, bóng bay, trí nhớ, ma quỷ, trang phục, đi bàn, nấu ăn, bảo vệ, chiến đấu, hành động


Keep the stickmen from reaching your base as you shoot them. Upgrade to new weapons and more.
Chỉ dẫn:
Dùng mouse to aim and shoot.
Giữ Stickmen đạt đến Cơ Sở Của Bạn Như Bạn Bắn Chúng.
Keep the stickmen from reaching your base as you shoot them. Upgrade to new weapons and more.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất