Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game SteppenWolf (Chapter 1 - Episode 4)

Tags: bán hàng, bắn tỉa, bong bóng, chim cánh cụt, chế nhạo, siêu nhân, trượt tuyết, xếp hình, phiêu lưu, tương tác tiểu thuyết, hành động


The final confrontation. The Mokele Mbembe has arrived. Derek is about to be eaten alive. To save him, you and SteppenWolf must set-up traps and lure the monster away. Arrow keys to walk Shift to run Ctrl to short jump Shift + Ctrl to long jump Space for action keys T to toggle the selected items I to open inventory
đối đầu Cuối Cùng .
The Mokele Mbembe has arrived. Derek is about to be eaten alive. To save him, you and the SteppenWolf must set-up traps and lure the monster away.
The final confrontation. The Mokele Mbembe has arrived. Derek is about to be eaten alive. To save him, you and SteppenWolf must set-up traps and lure the monster away.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất