Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Steel Defence Commander

Tags: hanh dong, danh nhau, ban sung, chế nhạo, nảy bật, bắn tỉa, trượt tuyết, giải cứu, trái cây, trực thăng, thanh kiếm, chiến đấu, chụp hình, hành động, thể thao, bắn súng


You're the "base" in this top-down shooter. Click on cannons and use pickups to kill the jet fighter. Player 1: Click on cannons and use pickups to kill the jet fighter. Player 2: Arrow keys to move. Shift to shoot.
You're the "base" in this top-down shooter. Click on cannons and use pickups to kill the jet fighter.

Bạn Là
You**re the base in this top-down shooter. Click on cannons and use pickups to kill the jet fighter.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất