Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game StarBot 17

Tags: hanh dong, xe mô tô, đường phố, tìm đường, xe tải, chế nhạo, bạo lực, bóng rổ, nấu ăn, bắn giết, bắn em lên, hành động, robot, thể thao


Shoot the incoming robots from space. Dodge and shoot them or they'll take your health away. Use Mouse to interact.
Shoot the incoming robots from space. Dodge and shoot them or they'll take your health away.
Chỉ dẫn:
Dùng Mouse để điều khiển.
Bắn Các Robot đến Từ Không Gian .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất