Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Squirrel harvest

Tags: trí nhớ, đi bàn, giáo dục, siêu nhân, tìm đường, kinh dị, ma quỷ, đánh bom, thu thập, động vật, hành động


Help the squirrel collect as many acorns as possible in the time allotted. Stay away from falling bugs. It's a fun harvest time!
Chỉ dẫn:
Use mouse to interact.
Giúp Con Sóc Thu Thập Càng Nhiều Càng Tốt Sồi Trong Thời Gian Quy định .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất