Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Sonic Surf

Tags: lướt sóng, thu thập, trở ngại, hành động, chiến thuật


Defeat Eggman and make him returns the stolen emerald. Arrow Keys - Move. Spacebar - Jump.
đánh Bại Eggman Và Làm Cho Anh Ta Trả Về Bị đánh Cắp Ngọc Lục Bảo .
Defeat Eggman and make him returns the stolen emerald.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất