Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Sonic Character Designer

Tags: bóng bay, nảy bật, bạo lực, trái cây, giáng sinh, thăng bằng, tìm và diệt, mạo hiểm, hành động, phiêu lưu


Introduction game Sonic Character Designer:
Take a break from those Sonic adventures and indulge yourself in creating your very own Sonic character with customized hair and dress and everything else that best suits your personality. Have fun!
Guide:
Mouse - To interact.

Take a break from those Sonic adventures and indulge yourself in creating your very own Sonic character with customized hair and dress and everything else that best suits your personality. Have fun!
Chỉ dẫn:
Mouse - To interact.
Mất Một Break Từ Những Cuộc Phiêu Lưu âm Và Thưởng Thức Chính Mình Trong Việc Tạo Ra Nhân Vật âm Rất Riêng Của Bạn Với Mái Tóc Và ăn Mặc Tùy Chỉnh Và Mọi Thứ Khác Phù Hợp Nhất Với Cá Tính Của Bạn .
To be added
Take a break from those Sonic adventures and indulge yourself in creating your very own Sonic character with customized hair and dress and everything else that best suits your personality. Have fun!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất