Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Soccer Shootout Game

Tags: da bong, bóng đá, thể thao


Trick the defense and score all the necessary goals to pass the eliminatory before the time finish. Arrow Keys - Move. A, S - Guide your team mate. Spacebar - Kick.
Lừa Bảo Vệ Và điểm Số Tất Cả Các Mục Tiêu Cần Thiết để Vượt Qua Eliminatory Trước Khi Kết Thúc Thời Gian.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất