Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Smash Boxing

Tags: hanh dong, danh nhau, hành động, chiến đấu


Fight in a street brawl to play a single match or choose to fight in a gang war where you will fight rival gang members and build up your character. Smash boxing features 20 fighters belonging to four different gangs. Each fighter has unique speed, strength, and stamina attributes which can be built up in gang war mode. Arrow Keys - Move Fighter. W - Low Punch. A - Power Punch. D - Jab. S - Block.
Chiến đấu trong một cuộc ẩu đả đường phố để chơi một trận đấu đơn hoặc chọn để chiến đấu trong một cuộc chiến tranh băng đảng nơi bạn sẽ chiến đấu các thành viên băng đảng đối thủ và xây dựng nhân vật của bạn. Smash đấm bốc có 20 máy bay chiến đấu thuộc bốn băng nhóm khác nhau. Mỗi máy bay chiến đấu có tốc độ độc đáo, sức mạnh, sức chịu đựng và các thuộc tính có thể được xây dựng trong chế độ chiến tranh băng đảng. Chúc bạn thật nhiều niềm vui khi chơi game Đấu quyền anh 4 (Smash boxing) tại website chơi game vui hay nhất.
Fight in a street brawl to play a single match or choose to fight in a gang war where you will fight rival gang members and build up your character. Smash boxing features 20 fighters belonging to four different gangs. Each fighter has unique speed, strength, and stamina attributes which can be built up in gang war mode.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất