Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Slap the Nerd

Tags: hanh dong, khiêu vũ, tìm và diệt, xe mô tô, tương tác, giáo dục, tàu thuyền, trượt ván, nảy bật, trường học, thiếu nhi, trẻ em, chơi mà học


In this quite useless fun game you are the bully who slaps the nerds before they are able to open the mouth! Use mouse to slap all bespectacled pupils.
In this quite useless fun game you are the bully who slaps the nerds before they are able to open the mouth!
Chỉ dẫn:
Dùng mouse to slap all bespectacled pupils.
In this quite useless fun game you are the bully who slaps the nerds before they are able to open the mouth!
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất