Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Slammings

Tags: trượt tuyết, giáo dục, chim cánh cụt, siêu nhân, đánh bom, nấu ăn, trực thăng, súng đạn, thể thao


It's extermination time for these ugly buggers. Drag the Slammings with your mouse to knock them dead before they reach the end of the level, creating kill combos to unlock new tools.
Chỉ dẫn:
Mouse key - To throw.
1 to 5 keys - To select tool.
Arrow keys - To move camera.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất