Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Skibble Shot

Tags: hanh dong, danh nhau, vẽ tranh, ma quỷ, băng giá, nhà hàng, trang phục, đi bàn, tìm và diệt, kho báu, cuộn ngang, bên di chuyển, chiến đấu, giết chết, hành động, shoot em up


Shoot the little guys that are coming from both directions. Don't let them cut off your head. Mouse to aim and shoot. A and D to move. 1 - 3 to switch guns(if available).
Shoot the little guys that are coming from both directions. Don't let them cut off your head.

Bắn Những Kẻ ít được đến Từ Cả Hai Hướng.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất