Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Silversphere

Tags: chien thuat, bạo lực, quân đội, nảy bật, khiêu vũ, tên lửa, giáng sinh, đường phố, đánh bom, chiến thuật, câu đố, chiến lược, hành động


The aim of the player is to enter the blue vortex in each level, you can do this by rolling on top of the vortex Use your ARROW KEYS
The aim of the player is to enter the blue vortex in each level, you can do this by rolling on top of the vortex
Chỉ dẫn:
Dùng your ARROW KEYS
Mục đích Của Người Chơi Là để Vào Cơn Lốc Màu Xanh Trong Mỗi Cấp độ , Bạn Có Thể Làm điều Này Bằng Cách Lăn Trên đầu Trang Của Xoáy
Get the silversphere in to the Blue Vortex before the time runs out. Watch out for gold sphere and the water and use boxes and ice to help you get to the goal.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất