Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Shrek "N" Slide

Tags: quân đội, súng đạn, khủng bố, đánh nhau, đi bàn, tấn công, kinh dị, vẽ tranh, hành động


Let Shrek slide and collect all those golden crowns. Use space bar to time the power bar. Crtl key to jump.
Let Shrek slide and collect all those golden crowns.
Chỉ dẫn:
Use space bar to time the power bar.
Crtl key to jump.
Cho Shrek Trượt Và Thu Thập Tất Cả Những Vương Miện Vàng .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất