Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Sheriff Revenge

Tags: hanh dong, bắn em lên, chụp hình, hành động, thể thao, bắn súng


Chase the outlaws through all the wild west and finish with them. A / D - Move. Mouse - Aim / Shoot. Spacebar / Shift Key - Reload.
đuổi Theo Ngoài Vòng Pháp Luật Thông Qua Phía Tây Hoang Dã Và Kết Thúc Với Họ .
Chase the outlaws through all the wild west and finish with them.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất