Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game School Invaders

Tags: hanh dong, xe mô tô, bong bóng, đi bàn, thanh kiếm, tương tác, khiêu vũ, ô tô, giáo dục, bắn em lên, chụp hình, hành động, thiếu nhi, trẻ em, chơi mà học


Click where you want the kids to go. Blast the aliens before they turn you into bones. Mouse - Control the Players / Select the Players. Spacebar - Shoot the Enemies.
Click where you want the kids to go. Blast the aliens before they turn you into bones.
Chỉ dẫn:
Mouse - Control the Players / Select the Players.
Spacebar - Shoot the Enemies.
Nhấp Vào Nơi Bạn Muốn Các Trẻ Em để đi .
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất