Bấm để kết nối cộng đồng Game Vui Hay (www.GameVH.com)

 
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Game Rooms

Tags: băng giá, kinh dị, bán hàng, tấn công, vẽ tranh, trái cây, giáo dục, nấu ăn, bạn trai, cậu bé, câu đố, ma thuật, phiêu lưu, con trai, trốn thoát, ảo thuật, sử dụng chuột, trí tuệ, căn phòng, hành động


You'll need more than just keys and magic to escape this maze of rooms. Move the room the boy is standing in to any free space by clicking the arrow. Dùng keys and teleporting phones to reach the room with the exit.
Chỉ dẫn:
Dùng chuột để điều khiển.
Bạn Sẽ Cần Nhiều Hơn Là Phím Và Ma Thuật để Thoát Khỏi Mê Cung Này Phòng .
You**ll need more than just keys and magic to escape this maze of rooms. Move the room the boy is standing in to any free space by clicking the arrow. Use keys and teleporting phones to reach the room with the exit.
TRONG CÙNG CHUYÊN MỤC Game Vui Hay Nhất